Березань

Розкопки на о. Березані  протягом 1976 - 1980 рр. проводив співробітник кафедри археології Київського державного університету, доктор історичних наук Володимир Васильович Лапін.

Двадцять польових сезонів провів В. В. Лапін на Березані, вивчаючи шари поселення. Їм було закладено розкоп «О» (Основний) в східній частині острова, на південний схід від розкопок М. Ф. Болтенко. Дослідження Лапіна на Березані склали цілу епоху в археологічному вивченні острова. Їм присвячені аналітичні роботи його послідовників. Вони відзначають планомірність, систематичність його робіт і їх високий професійний рівень. Лапіну вдалося зібрати воєдино зроблене його попередниками. Він спростував ідею догрецького поселення на Березані, висловився за півострівний характер Березані в епоху грецької колонізації, уточнив стратиграфію і намітив еволюцію архітектурних ландшафтів грецького поселення від землянкових конструкцій на ранньому етапі до будівництва нескладних наземних будинків з напівпідвальними приміщеннями, на зміну яким приходять багатокамерні будинки з підвалами класичних типів.

Дуже наполегливо Лапін відстоював ідею самобутності цих процесів, заперечував торговий характер поселення і вплив варварської периферії на що відбувалися на поселенні процеси поступових змін його культурного образу. В експедиції В. В. Лапіна брали участь одеські дослідники доктор історичних наук, професор Петро Йосипович Каришковський і Євгенія Федорівна Ярова.

borysthenes.org