Конференції

 
 
 
 

З нагоди 75 - річчя заснування кафедри, з радістю запрошуємо колег взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції

«Археологія та музейна справа в системі освіти та науки»

Місце проведення: м. Київ (Україна) вул. Володимирська, 60 

Термін проведення24-25 жовтня 2019 року

До розгляду на конференції пропонуються такі тематичні напрями:

  • Викладання археології та музеєзнавства у вищий школі: здобутки минулого, проблеми сучасності, перспективи майбутнього;
  • Вища освіта в галузях археології та музеєзнавства: трансмісія академічної традиції;
  • Майбутні археологи та музеєзнавці: від теоретичних знань до практичних навичок;
  • Музеї і музейні колекції в закладах вищої освіти: збірки наочних посібників чи дослідні установи?;
  • Методи популяризації археологічних знань.

Міжнародна наукова конференція "WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE"

У вересні 2017 року було проведено міжнародну наукову конференцію, присвячену підводній археології «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE». 

Дана конференція стала заключною подією проекту SNF-SCOPES «Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods» (NEENAWA) – спільний проект між чотирма країнами: Україною, Швейцарією, Македонією та Росією.

Детальніше >>


Круглий стіл на тему «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження»

 

28 листопада 2016 р. за ініціативи співробітників кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) і членів ГО «Центр палеоетнологічних досліджень» ім. Хв. Вовка на базі історичного факультету університету відбувся круглий стіл та тему «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження».

До обговорення пропонувались такі теми:

  • Нагальні проблеми охорони культурної спадщини в сучасних умовах;
  • Підготовка професіоналів пам’яткоохоронців і музейних співробітників - історичний досвід і сучасні виклики;
  • Роль і місце університетського музею у дослідженні і збереженні культурної спадщини України.
  • Взаємодія з медіа як фактор сучасної пам’яткоохоронної діяльності.

Міжнародна наукова конференція «Людина і ландшафт: географічний підхід в первісній археології»

3-5 лютого 2016 року проходила міжнародна наукова конференція «Людина і Ландшафт: географічний підхід в первісній археології», яку ініціювали, організували і провели викладачі, студенти та аспіранти кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету разом з Центром палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка за підтримки Інституційної партнерської мережі по вивченню східноєвропейського неоліту та археології річок і озер (SCOPES) та WildFoxFilmproduction-group.

 

27 березня 2014 року "ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА 2014: Історія" м. Київ  ХІІ міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет.

11-18 вересня 2005 Прага (Чехія)Третій міжнародний конгрес "Старожитності Чорного моря"

З 21-го по 24-те жовтня 2004 року в Цюріху (Швейцарія) пройшов Міжнародний конгрес з питань підводної археології. Детальніше >>

Звіт про роботу секції "Підвідна археологія: проблеми, результати, перспективи" на конференції "Європейської Асоціації Археологів 2003" Детальніше >>

Звіт конференції "Підводні археологічні дослідження в Північному Причорномор'ї" >>

28 травня-1 червня 2003 року
Друга міжнародна конференція "Підводні археологічні дослідження в Північному Причорномор'ї" м. Київ (Україна), Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет Детальніше...>>

27–30 травня 2003 року
В місті Лубни Полтавської області відбулась міжнародна наукова конференція “Гінцівська стоянка та проблеми кам’яного віку України” (до 130-річчя відкриття пам’ятки)
Детальніше...>>